Stockholms Västra

Grundades onsdag 15 december 1948
Klubb 13074 - Distrikt 2350 - Charternummer

Klubbens historia

Stockholms Västra Rotaryklubb grundades 1948 som Stockholms andra klubb, vilken från början hade namnet Kungsholmen-Bromma Rotaryklubb, men ändrades senare till Stockholms Västra Rotaryklubb. Klubben omfattade då de tre stora Stockholmsförsamlingarna, Kungsholms, S:t Görans och Bromma.

Initiativet att stifta vår klubb togs av Kurt Belfrage, som tog Rotary till Sverige 1926 och som också var klubbens förste president 1949-1950.

Hur kom det sig att det dröjde 23 år innan Stockholms fick sin andra klubb?  Rotarys bestämmelser under de första decennierna var så utformade att det endast skulle finnas en enda klubb i varje stad/kommun. Senare ändrades stadgarna så att flera klubbar kunde bildas i samma stad – dock var det noga med klubbarnas territoriella gränser, som skulle godkännas av Rotarys högkvarter i Chicago, Illinois! Nu möjliggjordes en snabb expansion och nya rotaryklubbar bildades på löpande band. Vår klubbs ursprungligen mycket stora område delades upp efter hand på flera klubbar bl.a. Bromma rotaryklubb 1969 och vårt klubbnamn ändrades.

Belfrage var från första början aktiv i hög grad när Sveriges första Rotaryklubb startade i Stockholm.

Belfrage blev en drivande kraft för en nordisk rotarykonferens som blev begynnelsen till ett livligt nordiskt samarbete. Han tjänstgjorde som delegat vid åtskilliga rotarykongresser, medlem i Europeiska Rotaryrådet, blev Sveriges förste distriktsguvernör 1933 och var director of Rotary International – dess överstyrelse.

Kurt Belfrage blev med tiden personlig vän med Rotarys grundare, advokaten Paul Harris, vars hem han gästade. Harris i sin tur gästade Belfrage på Kungsholmen och planterade för övrigt ett vänskapens träd i Kronobergsparken.

 

En rotarian bär ofta Rotarys märke – "rotaryhjulet" – som ett medlemsmärke: ett kugghjul i guld och blått med sex ekrar. Märkets utformning fastställdes 1924 och motiverades med att "Rotary är en jättelik maskin, och den enskilda klubben ett hjul, som alltid är i rörelse till andras bästa." 

Medlemmar

Aktiva medlemmar 45
- Herrar 35
- Damer 10
Paul Harris Fellow 20
Gästande rotarianer 0
Hedersmedlemmar 4
Andra kontakter 4

Adress

Stockholms Västra Rotaryklubb.

Västra Trädgårdsgatan 11A
stockholms-vastra@rotary.se
11153 Stockholm
Sverige

stockholms-vastra@rotary.se

Kontakter

  • Kent Vesterberg, Immediate Past President (IPP)
, IT-samordnare, Klubbadministration

    Kent Vesterberg, Immediate Past President (IPP) , IT-samordnare, Klubbadministration

    skicka e-post